Ingen bilkörning på området under tjällossningen. Även under säsongen får bilkörning inom området ske endast för i- och urlastning. OBS! hastighetsbegränsningen är 10 km/h inom området.