Vatten sätts på i mitten eller slutet av april beroende på väderförhållanden. Tjälen måste ha gått ur marken. Vattnet stängs av i början av oktober.

Vid öppningen av vattnet, se till att dina kranar är stängdaSe till att dina kranar är avstängda om du inte kan vara på plats!

Vid vattenavstängning se till att kranarna är öppna. Detta för att ledningarna skall lufta ur.

Varje år är det vattenskador på grund av sönderfrysta ledningar eller ej stängda kranar.