Odlingslott och jordfräs

De medlemmar som är intresserad av en odlingslott vid allmänna komposten (ingen kostnad) kan meddela intresse hos sekreteraren, 0708-560 965.

Föreningen har fått en jordfräs och den kan användas fritt för att förbättra jorden vid odlingslotten eller den egna lotten.