PLANKARTA 5 STADSODLING BEFINTLIGA KOLONITRÄDGÅRDAR 17

 

Uppsala odlar

Uppsala kommun, som är den stad i Sverige som har flest odlingslotter i förhållande till folkmängd, har utnämnt 2017 till stadsodlingsår.

Mottot är Alla kan odla.

Stadsodling är en viktig del i det hållbara samhället, odlingsåret är till för att främja intresset för odling och visa vilka möjligheter som finns att odla i staden.

Under året hålls diverse odlingsaktiviteter som avslutas med en skördefest den 23 september.

STADSODLING BEFINTLIGA KOLONITRÄDGÅRDAR OCH ODLINGSLOTTER SAMT PLANERADE

1. Koloniträdgårdsföreningen Tuna

2. Koloniträdgårdsföreningen Husbyborg

3. Koloniträdgårdsföreningen Viola

4. Koloniträdgårdsföreningen Flora-Linnéa

FÖRESLAGNA KOLONITRÄDGÅRDAR

5. Husbyborg

6. Husbyborg

7. Haeggströmsgatan

8. Bergsbrunna

BEFINTLIGA ODLINGSLOTTER 

9. Odlarföreningen Kvarnbo ängar

10. Stenhagsodlarna

11. Odlarföreningen Hällbyvallen

12. Odlarföreningen Tunabergarna

13. Odlarföreningen Von Bahr

14. Odlarföreningen Nybyplantan

15. Gränbyodlarna

16. Engströmsodlarna

17. Kvarngärdesodlarna

18. Odlarföreningen Årstablomman

19. Odlarföreningen Linné

20. Odlarföreningen Gottsundaroten

21. Matparken

22. Ulleråker (ej i kommunens regi)

23. Odlarföreningen Ruddammsdalen

24. Ekebyodlarna

25. Odlarföreningen Flogstaringen

26. Odlarföreningen Norden

27. Odlarföreningen Norra skogen

FÖRESLAGNA ODLINGSLOTTER 

28. Berget

29. Von Bahr

30. Vaksala gärde

31. Bolandsparken

32. Ultuna

33. Valsätra Gottsundagipen